Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

Informējam Jūs par to, ka starp SIA „Zaļais Centrs” un Latvijas Republikas Vides Ministriju 2007. gada 1. oktobra tika noslēgts kārtējais Līgums, par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, saskaņā ar kuru apsaimniekotājs SIA „Zaļais Centrs” apņemas nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu (pieņemšanu vai savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju), šādām elektrisko un elektronisko iekārtu grupām:

 1. liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus);
 2. liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji;
 3. maza izmēra mājsaimniecības iekārtas;
 4. informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos telefonus);
 5. monitori;
 6. mobilie telefoni;
 7. plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus);
 8. televizori;
 9. elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti);
 10. gāzizlādes spuldzes;
 11. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes);
 12. monitoringa un kontroles instrumenti;
 13. rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi;
 14. medicīniskās ierīces (izņemot implantētas un inficētas medicīniskās ierīces);
 15. tirdzniecības automāti.

Doma zali!

Atbrīvojies no izlietotām baterijām!

Ar mērķi novērst bīstamo atkritumu negatīvu ietekmi uz vidi, SIA “Zaļais Centrs”, sadarbībā ar “СORVUS Company” aicina nodot izlietotās baterijas to savākšanas punktā: Rūpniecības ielā 52, Rīgā.

Lielākā daļa nesašķiroto atkritumu tiek apglabāta izgāztuvēs, bet nebūtu prātīgi, ja arī izlietotās baterijas tiktu izmestas kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur kaitīgās vielas (dzīvsudrabu, kadmiju, svinu), kas var iekļūst augsnē, gruntsūdeņos. Ne tikai šī iemesla dēļ tas nebūtu prātīgi, ja izlietotās baterijas vienkārši izmestu, tā arī būtu liela izšķērdība, jo tās satur izejvielas. Izlietotās baterijas jāvāc un jāpārstrādā īpašā veidā. Un tā kā izlietotās baterijas var būt veiksmīgi pārstrādātas un kļūt par vērtīgu avotu otrreizējai izejvielai, izlietotās baterijas vajadzētu izmest speciālās urnās, kuras var atrast savākšanas punktos.

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

SIA „Zaļais Centrs” ir priecīga paziņot Jums par to, ka mēs piedavājam saviem klientiem pilnīgāko pakalpojumu klāstu, tas ir – 100% atbrīvojumu no dabas resursa nodokļa, kā par videi katīgajām precēm , tā arī par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem. Noslēdzot līguma ZC Jūs nemaksāsiet vairs DRN, un Jums vairs nevajadzēs uztraukties par reģenerācijas normām, par šo atbildību uzņemas „Zaļais Centrs”, bez tam, mūsu tarifi par videi kaitīgo preču atkritumu un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir daudz zemāki par DRN likmēm.

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

Informējam Jūs par to, ka starp SIA „Zaļais Centrs” un Latvijas Republikas Vides Ministriju 2007. gada 30. martā tika noslēgts kārtējais Līgums, par iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, saskaņā ar kuru apsaimniekotājs SIA „Zaļais Centrs” apņemas nodrošināt iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu (pieņemšanu vai savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju), šādiem materiāla veidiem:
Šādiem ipekojuma veidiem:

 • stikls
 • plastmasa
 • metāls
 • koks
 • papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras

Šādiem vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materialu veidiem:

 • plastmasa
 • metāla folija
 • papīrs un kartons

Ceturtā starptautiskā izstāde-konference “Atkritumu saimniecība – 2006”

Ceturtā starptautiskā izstāde-konference “Atkritumu saimniecība – 2006”

Izstāžu komplekss “RAMAVA”, Rīga, Latvija. Kompānijas «Zaļais Centrs»,
speciālisti, sadarbībā ar ģenerālo operātoru «CORVUS Company» piedalījās
ceturtās starptautiskās izstādes – konferences “Atkritumu saimniecība – 2006” darbā. Izstādi organizēja Latvijas atkritumu asociācija (LASA), kuras locekļi kļuva par izstādes pamatdalībniekiem.

Eksponentu sastāvs un izstādes plaša tematika, kas iekļāva sevī tādus svarīgus atkritumu apsaimniekošanas darbības aspektus, kā innovācijas tehnoloģijas, specifisku atkritumu utilizācija, atkritumu izvietošana, profesionālā izglītība un apmācība, sabiedrības informēšana, izsauca paaugstinātu uzmanību šim notikumam ne tikai no privātā biznesa puses, bet arī no valsts struktūru un Latvijas mācību iestāžu puses.

Mūsu speciālistu aktīvā darbība izstādē ļāva nostiprināt lietišķās attiecības ar kolēģiem un partneriem, nodibināt kontaktus ar valsts orgāniem, kas ļaus nākotnē sniegt izvērstāku un precīzāku atkritumu apsaimniekošanas novērtējumu valstī, veidot jaunus kopējus ekoloģiskos projektus.

Kelne, Vācija. Starptautiskā izstāde “ENTSORGA-ENTECO 2006”

Kompānijas «ZAĻAIS CENTRS» vadība apmeklēja izstādi «ENTSORGA-ENTECO 2006» kura norisinājās Ķelnes pilsētā, Vācijā.

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

Informējam Jūs par to, ka starp SIA „Zaļais Centrs” un Latvijas Republikas Vides Ministriju 2006. gada 30. jūnijā tika noslēgts Līgums par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu, saskaņā ar kuru apsaimniekotājs SIA „Zaļais Centrs” pņemas nodrošināt videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu (pieņemšanu vai savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju), šādiem videi kaitīgo preču veidiem:

 • Smēreļļas
 • Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti
 • Visu veidu riepas
 • Eļļas filtri.

Latvijas Republikas Vides Ministrijas 2006. gada 29. jūnija Rīkojums

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

Apsveicam Jūs ar vides kaitīgo preču Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu no 2006. gada 01.jūliju!

Ceram uz mūsu veiksmīgu un „Zaļo” sadarbību,
Jūsu „Zaļais Centrs”

 

Žurnālā „Bilance” ir iznākusi publikācija „Vēlies ieekonomēt – zvani ZC!”

2006. gada jūnijā žurnālā «Bilance» tika publicēts raksts par jaunumiem videi kaitīgo preču apsaimniekošanā. Raksta nosaukums ir «Velies ieekonomet – zvani ZC!»

”ZAĻAIS CENTRS” – sākums

1. jūnijs 2006

1 8 9 10 11