Viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts, tāpēc nevar izmantot vienu, nenodarot ļaunumu citam. Problēma par apkārtējās vides aizsardzību cilvēces priekšā radusies salīdzinoši nesen. Dotajā brīdī ar ekoloģijas problēmu saskārušās visas pasaules valstis. Urbanizācijas, industrializācijas ātrie tempi veicina apkārtējās vides piesārņošanu līdz kritiskai robežai. Pamatproblēma apkārtējās vides piesārņošanā ir cilvēka nesaudzīga dabas ekspluatācija, neefektīva dabas resursu izmantošana, kā rezultātā apkārtējā vidē rodas arvien vairāk videi kaitīgie atkritumi un to daudzveidība apgrūtina vides pašattīrīšanās procesu. Ozona caurums, globālā sasilšana, daudzu dzīvnieku sugu izmiršana norāda tikai uz to, ka mūsu vides apdzīvotība ir izsīkusi līdz robežai. No tālākās cilvēku darbības būs atkarīga planētas dzīvība un tās apdzīvotība.

(more…)

Projekts par izlietotām baterijām

No 1. oktobra līdz 1. decembrim “Zaļais Centrs” rīkoja Herdera skolā konkursu, kura klase savāks vairāk nolietotās baterijas. Konkurss norisinājās no 7 – 9 klasei. Bērni bija ļoti atsaucīgi un labprāt piedalījās šajā akcijā. Uzvarētāji šajā konkursā ir paši jaunākie dalībnieki – 7a klase. Projekta mērķis bija informēt skolēnus par nolietoto bateriju ietekmi uz vidi un veselību. Kā arī paaugstināt šķirošanas kultūru un veicināt šīs sistēmas tālāko popularizēšanu. Akcijas laikā tika izdalīti informatīvie bukleti un ierīkotas urnas, kurās tika vāktas nolietotās baterijas. Lai skolēni varētu nostiprināt iegūto pieredzi, tika nolemts, pēc konkursa noslēguma atstāt urnas nolietoto bateriju vākšanai.

(more…)

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

2007. gada 22. – 24.novembrī SIA “Zaļais Centrs” galvenā partnera vadībā SIA CORVUS Company piedalījās 3. starptautiskā enerģētikas un videi draudzīgu enerģijas sistēmu un tehnoloģiju izstādē „Vide un Energija 2007„ . Izstādi rīkoja Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT1 sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju, Baltijas Vides forumu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Sustainable Energy Europe.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

(more…)

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

Informējam Jūs par to, ka starp SIA „Zaļais Centrs” un Latvijas Republikas Vides Ministriju 2007. gada 1. oktobra tika noslēgts kārtējais Līgums, par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, saskaņā ar kuru apsaimniekotājs SIA „Zaļais Centrs” apņemas nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu (pieņemšanu vai savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju), šādām elektrisko un elektronisko iekārtu grupām:

 1. liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus);
 2. liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji;
 3. maza izmēra mājsaimniecības iekārtas;
 4. informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos telefonus);
 5. monitori;
 6. mobilie telefoni;
 7. plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus);
 8. televizori;
 9. elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti);
 10. gāzizlādes spuldzes;
 11. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes);
 12. monitoringa un kontroles instrumenti;
 13. rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi;
 14. medicīniskās ierīces (izņemot implantētas un inficētas medicīniskās ierīces);
 15. tirdzniecības automāti.

Doma zali!

Atbrīvojies no izlietotām baterijām!

Ar mērķi novērst bīstamo atkritumu negatīvu ietekmi uz vidi, SIA “Zaļais Centrs”, sadarbībā ar “СORVUS Company” aicina nodot izlietotās baterijas to savākšanas punktā: Rūpniecības ielā 52, Rīgā.

Lielākā daļa nesašķiroto atkritumu tiek apglabāta izgāztuvēs, bet nebūtu prātīgi, ja arī izlietotās baterijas tiktu izmestas kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur kaitīgās vielas (dzīvsudrabu, kadmiju, svinu), kas var iekļūst augsnē, gruntsūdeņos. Ne tikai šī iemesla dēļ tas nebūtu prātīgi, ja izlietotās baterijas vienkārši izmestu, tā arī būtu liela izšķērdība, jo tās satur izejvielas. Izlietotās baterijas jāvāc un jāpārstrādā īpašā veidā. Un tā kā izlietotās baterijas var būt veiksmīgi pārstrādātas un kļūt par vērtīgu avotu otrreizējai izejvielai, izlietotās baterijas vajadzētu izmest speciālās urnās, kuras var atrast savākšanas punktos.

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

SIA „Zaļais Centrs” ir priecīga paziņot Jums par to, ka mēs piedavājam saviem klientiem pilnīgāko pakalpojumu klāstu, tas ir – 100% atbrīvojumu no dabas resursa nodokļa, kā par videi katīgajām precēm , tā arī par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem. Noslēdzot līguma ZC Jūs nemaksāsiet vairs DRN, un Jums vairs nevajadzēs uztraukties par reģenerācijas normām, par šo atbildību uzņemas „Zaļais Centrs”, bez tam, mūsu tarifi par videi kaitīgo preču atkritumu un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ir daudz zemāki par DRN likmēm.

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

Informējam Jūs par to, ka starp SIA „Zaļais Centrs” un Latvijas Republikas Vides Ministriju 2007. gada 30. martā tika noslēgts kārtējais Līgums, par iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, saskaņā ar kuru apsaimniekotājs SIA „Zaļais Centrs” apņemas nodrošināt iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu (pieņemšanu vai savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju), šādiem materiāla veidiem:
Šādiem ipekojuma veidiem:

 • stikls
 • plastmasa
 • metāls
 • koks
 • papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras

Šādiem vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materialu veidiem:

 • plastmasa
 • metāla folija
 • papīrs un kartons

Ceturtā starptautiskā izstāde-konference “Atkritumu saimniecība – 2006”

Ceturtā starptautiskā izstāde-konference “Atkritumu saimniecība – 2006”

Izstāžu komplekss “RAMAVA”, Rīga, Latvija. Kompānijas «Zaļais Centrs»,
speciālisti, sadarbībā ar ģenerālo operātoru «CORVUS Company» piedalījās
ceturtās starptautiskās izstādes – konferences “Atkritumu saimniecība – 2006” darbā. Izstādi organizēja Latvijas atkritumu asociācija (LASA), kuras locekļi kļuva par izstādes pamatdalībniekiem.

Eksponentu sastāvs un izstādes plaša tematika, kas iekļāva sevī tādus svarīgus atkritumu apsaimniekošanas darbības aspektus, kā innovācijas tehnoloģijas, specifisku atkritumu utilizācija, atkritumu izvietošana, profesionālā izglītība un apmācība, sabiedrības informēšana, izsauca paaugstinātu uzmanību šim notikumam ne tikai no privātā biznesa puses, bet arī no valsts struktūru un Latvijas mācību iestāžu puses.

Mūsu speciālistu aktīvā darbība izstādē ļāva nostiprināt lietišķās attiecības ar kolēģiem un partneriem, nodibināt kontaktus ar valsts orgāniem, kas ļaus nākotnē sniegt izvērstāku un precīzāku atkritumu apsaimniekošanas novērtējumu valstī, veidot jaunus kopējus ekoloģiskos projektus.

Kelne, Vācija. Starptautiskā izstāde “ENTSORGA-ENTECO 2006”

Kompānijas «ZAĻAIS CENTRS» vadība apmeklēja izstādi «ENTSORGA-ENTECO 2006» kura norisinājās Ķelnes pilsētā, Vācijā.

Cienījamie esošie un topošie klienti SIA „Zaļais Centrs”!

Informējam Jūs par to, ka starp SIA „Zaļais Centrs” un Latvijas Republikas Vides Ministriju 2006. gada 30. jūnijā tika noslēgts Līgums par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu, saskaņā ar kuru apsaimniekotājs SIA „Zaļais Centrs” pņemas nodrošināt videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu (pieņemšanu vai savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju), šādiem videi kaitīgo preču veidiem:

 • Smēreļļas
 • Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti
 • Visu veidu riepas
 • Eļļas filtri.

Latvijas Republikas Vides Ministrijas 2006. gada 29. jūnija Rīkojums

1 6 7 8 9