Laipni aicināti SIA «ZAĻAIS CENTRS» mājas lapā

Uzņēmums ZAĻAIS CENTRS tika dibināts 2005.gadā kā ražotāju atbildības  sistēma, un to dibināja Nadežda Lukašenko. Kapitāldaļas (60%) pieder mātes uzņēmumam CORVUS Company un Nadeždai Lukašenko (40%) .
    Mūsu klienti ir dažādu profila ražošanas uzņēmumi, veikalu tīkli, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības kompānijas. Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm 2021.gadā saņēma ap 40 līgumpartneri, un ap 140 līgumpartneri par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem.

Nodrošinot atbrīvojumu no DRN maksas,  ZAĻAIS CENTRS  izvēlas sadarbības partnerus (kuri sagatavo atkritumus atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā) pamatojoties uz nosacījumiem, ka:

  • Izpildītājs apņemas neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības, ievērot konkurenci, un nodrošina atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • Izpildītajam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešami potenciālā līguma saistību izpildei;
  • Atkritumu apsaimniekošanas piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi;

Mūsu mērķis ir ierobežot vides piesārņošanu un atbalstīt vidi saudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un veicināt noteikto atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un atkārtotu izmantošanu, lai mazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu!