2006. gada 27. februārī LR Vides ministrs Raimonds Vējonis un SIA

„ZAĻAIS CENTRS” valdes locekle Nelli Maļinovska parakstīja VIENOŠANĀS PROTOKOLU par sadarbību videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanā.

VM

1 9 10 11