zc-logo

Videi kaitīgas preceszc-logo

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki

Nr.
p.k.
Videi kaitīgās preces veids Mērvienība Videi kaitīgās preces veida daudzums ceturksnī DRN likme* (EUR) Ceturkšņa maksājums DRN SIA «Zaļais Centrs» likme (EUR) Ceturkšņa maksājums SIA
«Zaļais Centrs»
1. Smēreļļas kg. 0,17 0,095
2. Elektriskie akumulatori, svina kg. 0,74 0,246
3. Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni kg. 4,00 1,333
4. Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas kg. 11,00 3,666
5. Citi elektriskie akumulatori kg. 17,03 5,676
6. Visu veidu riepas kg. 0,66 0,22
7. Eļļas filtri kg. 0,66 0,22
Kopējā ceturkšņa maksājuma summa
Maksājums pēc DRN likmes:
Maksājums SIA «Zaļais Centrs»:
Jūsu ietaupījums (EUR):
Nr. p.k. Preces un izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids Mērvienība Daudzums ceturksnī DRN likme* (EUR) Ceturkšņa maksājums DRN SIA «Zaļais Centrs» likme (EUR) Ceturkšņa maksājums SIA
«Zaļais Centrs»
1. Stikla izejmateriāli kg. 0,44 0,146
2. Plastmasas (polimēru) izejmateriāli (izņemot bioplastmasu, polistirolu, oksi-sadalāmo plastmasu un plastmasas maisiņus) kg. 1,22 0.406
3. Metāla izejmateriāli kg. 1,10 0,366
4. Koksne kg. 0,24 0,08
5. Papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāli kg. 0,24 0,08
6. Bioplastmasa kg. 0,24 0,08
7. Oksi-sadalāma plastmasa kg. 0,70 0,233
8. Polistirols kg. 2,20 0,733
9. Plastmasas maisiņi, kuru svars pārsniedz 0,003 kg. gab. 1,50 0,5
10. Plastmasas maisiņi, kuru svars nepārsniedz 0,003 kg. gab. 4,80 1,6
Kopējā ceturkšņa maksājuma summa
Maksājums pēc DRN likmes:
Maksājums SIA «Zaļais Centrs»:
Jūsu ietaupījums (EUR):