Kas ir atkritumu reģenerācija?

Atkritumu reģenerācija ir visi tie atkritumu pārstrādes veidi, kuros no atkritumiem iegūst to pašu materiālu vai vielu, kā arī citus materiālus vai vielas, izņemot enerģiju, ko iegūst, atkritumus sadedzinot atkritumu sadedzināšanas iekārtās.

Kurš dabas resursu nodokļu maksātājs var saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm?

Tas, kurš pirmais Latvijas Republikas teritorijā realizē un ražo un/vai importē, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai videi kaitīgās preces.

Kāds ir minimālais termiņš, uz kuru noslēdz līgumu ‘’Zaļais Centrs”?

Minimālais termiņš ir viens gads.

Ja līgums ir parakstīts ar ‘’Zaļais Centrs”, tad, kad sāk darboties dabas resursu nodokļa atbrīvojums?

Ja līgums ir noslēgts līdz kvartāla otrā mēneša 20. datumam, tad atbrīvojums tiek saņemts no nākoša kvartāla.

Vai tiks paaugstināta dabas resursu nodokļa likme arī turpmāk?

Esošā Latvijas Republikas likumdošana paredz dabas resursu nodokļa paaugstināšanu.